Mining-Map

Mining map

 

Vitaj na Mine Mape táto mapa slúži len na minovanie a na dopĺňanie itemov stromov a zvierat jedla táto mapa nie je hranená preto vám neodporúčame stavať a zanechávať stavby ktoré sú vaše a táto mapa sa vymazáva minimálne raz za 3 mesiace !!!

Na mapu sa dostanes /warp mine

!!! Mapa sa resetuje raz za 3 mesiace !!!